Yuri
181cm
80Kg
10.2.1990
Spain
Paris Saint Germain
Pref.Foot : L=5,R=3
BEFORE70AFTER74
lb74
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 2
st
63
r/lw
64
cf
62
r/lf
62
cam
62
r/lm
65
cm
64
cdm
71
r/lwb
73
r/lb
74
cb
74
gk
22
Bức tường thépKhả năng tranh bóng, cản phá và cắt bóng xuất sắc
Xoạc bóng (AI)Thường xuyên thực hiện pha xoạc bóng