Yeom Ki Hun
182cm
78Kg
30.3.1983
Korea Republic
Suwon Samsung Bluewings
Pref.Foot : L=5,R=3
BEFORE73AFTER74
st74lm75
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 2
st
74
r/lw
75
cf
75
r/lf
75
cam
76
r/lm
75
cm
73
cdm
59
r/lwb
61
r/lb
57
cb
50
gk
20
Chuyên gia đá phạtKỹ năng sút phạt hảo hạng, gồm cả sút căng hoặc sút xoáy
Tạt bóngChuyên gia tạt bóng tạo ra tình huống tấn công nguy hiểm
Lãnh đạoPhẩm chất đội trưởng của đội, có khả năng lãnh đạo tốt
Sút xoáyChuyên gia cứa lòng