Choi Chul Soon
173cm
70Kg
8.2.1987
Korea Republic
Jeonbuk Hyundai Motors
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE62AFTER67
rb67cb67
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 3
st
58
r/lw
63
cf
61
r/lf
61
cam
63
r/lm
64
cm
64
cdm
66
r/lwb
67
r/lb
67
cb
67
gk
24
Tạt bóng sớm (AI)Thực hiện pha tạt bóng sớm (từ xa) rất chuẩn
Chuyền dài (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền bóng dài