Filipe Luis
182cm
73Kg
9.8.1985
Brazil
Atletico Madrid
Pref.Foot : L=5,R=3
BEFORE82AFTER82
lb82
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 2
st
70
r/lw
74
cf
72
r/lf
72
cam
73
r/lm
76
cm
75
cdm
80
r/lwb
82
r/lb
82
cb
81
gk
22
Máy quétNhãn quan chiến thuật sắc bén và phản ứng cực nhanh để phòng ngự và cướp bóng của đối phương
Bức tường thépKhả năng tranh bóng, cản phá và cắt bóng xuất sắc