Thiago Motta
187cm
83Kg
28.8.1982
Italy
Paris Saint Germain
Pref.Foot : L=5,R=4
BEFORE76AFTER78
cdm78
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 2
st
66
r/lw
66
cf
67
r/lf
67
cam
70
r/lm
69
cm
76
cdm
78
r/lwb
72
r/lb
72
cb
75
gk
21
Xoạc bóng (AI)Thường xuyên thực hiện pha xoạc bóng
Lãnh đạoPhẩm chất đội trưởng của đội, có khả năng lãnh đạo tốt