Live Class

Jan Oblak

GK80
Atlético de Madrid|Slovenia|7.1.1993(26)
Lương10188cm87kgTB
FO4 Player - Jan Oblak
13
WorkrateMidMid
ReputationTop Class
 • Bay người79
 • Bắt bóng84
 • Phát bóng72
 • Phản xạ82
 • Tốc độ50
 • Chọn vị trí81
  posnamefpovrsta
  GK138744
  GK108039