Live Class

Toni Kroos

CM79CDM75
Real Madrid|Germany|4.1.1990(29)
Lương12183cm76kgTB
FO4 Player - Toni Kroos
8
WorkrateMidMid
ReputationWorld Class
 • Tốc độ61
 • Sút75
 • Chuyền81
 • Rê bóng75
 • Phòng thủ67
 • Thể lực63
  posnamefpovrsta
  CM
  FO4 Player - T. KroosT. Kroos
  CM90CDM84RM85
  189080
  CM
  FO4 Player - T. KroosT. Kroos
  CM88CDM83RM85
  168888
  CM
  FO4 Player - T. KroosT. Kroos
  CM80CDM67RM79
  148075
  CM
  FO4 Player - T. KroosT. Kroos
  CM79CDM75
  127969