Live Class

Marc-André ter Stegen

GK79
FC Barcelona|Germany|30.4.1992(27)
Lương9187cm85kgTB
FO4 Player - Marc-André ter Stegen
1
WorkrateMidMid
ReputationTop Class
 • Bay người80
 • Bắt bóng78
 • Phát bóng81
 • Phản xạ83
 • Tốc độ42
 • Chọn vị trí78
  posnamefpovrsta
  GK138538
  GK97934