Live Class

Mats Hummels

CB79
Bayern München|Germany|16.12.1988(30)
Lương11191cm92kgTB
FO4 Player - Mats Hummels
5
WorkrateHighMid
ReputationWorld Class
 • Tốc độ60
 • Sút54
 • Chuyền69
 • Rê bóng66
 • Phòng thủ82
 • Thể lực70
  posnamefpovrsta
  CB188974
  CB178969
  CB178972
  CB117961