Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập

Marco van Basten

Ngày sinh 31.10.1964(52) Chiều cao 188cm Cân nặng/ 78Kg
Thể hình Nhỏ, Áo ngắn tay
3
5
st84cf81
Kỹ năng :
PLAYER GROWTHPGSIMULATION FIFAaddict.com
st/84
+1 LV.1 BN+0
Chỉ số
Positions Positions
Chỉ số st
84
r/lw
79
cf
81
r/lf
81
cam
78
r/lm
76
cm
70
cdm
54
r/lwb
56
r/lb
53
cb
48
sw
48
gk
16
Dứt điểm
Lực sút
Sút xoáy
Sút xa
Vô-lê
Đá phạt
Penalty
Đánh đầu
Chọn vị trí
Tốc độ
Tăng tốc
Khéo léo
Phản ứng
Nhảy
Thể lực
Sức mạnh
Thăng bằng
Chuyền ngắn
Chuyền dài
Tạt bóng
Giữ bóng
Rê bóng
Cắt bóng
Tầm nhìn
Tranh bóng
Xoạc bóng
Kèm người
Quyết đoán
TM đổ người
TM bắt bóng
TM phát bóng
TM phản xạ
TM chọn vị trí
Chỉ số
Perf. Consistency
Attact 1 Defend 2
84
79
79
81
81
81
78
76
76
70
54
56
56
53
48
53
48
16
Positions Calculator

Grade 1 Price Chart From Korea Server (Last 31 day)

Chỉ số Thẻ Korea Thai Vietnam Singapore Indonesia
89
594,500,000 - - - -
90
1,266,100,000 - - - -
91
2,532,200,000 - - - -
92
5,064,400,000 - - - -
94
10,614,000,000 - - - -
96
26,147,200,000 - - - -
98
52,294,400,000 - - - -
101
104,588,800,000 - - - -
104
209,177,600,000 - - - -
108
418,355,200,000 - - - -

*Korea Server Update at about 15 hours ago

Reviews 1on1 Manager
Latest Reviews
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Latest Reviews - Rank 1on1
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Latest Reviews - Rank Manager
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Marco van Basten Other Seasons Vị trí OVR
st 88
st 84
st 83