Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập

Pele

Ngày sinh 23.10.1940(77) Chiều cao 174cm Cân nặng/ 70Kg
Thể hình Trung bình, Áo ngắn tay
4
5
cf84st83lw85rw85
Kỹ năng :
PLAYER GROWTHPGSIMULATION FIFAaddict.com
cf/84
+1 LV.1 BN+0
Chỉ số
Positions Positions
Chỉ số st
83
r/lw
85
cf
84
r/lf
84
cam
84
r/lm
84
cm
78
cdm
65
r/lwb
68
r/lb
65
cb
59
sw
59
gk
17
Dứt điểm
Lực sút
Sút xoáy
Sút xa
Vô-lê
Đá phạt
Penalty
Đánh đầu
Chọn vị trí
Tốc độ
Tăng tốc
Khéo léo
Phản ứng
Nhảy
Thể lực
Sức mạnh
Thăng bằng
Chuyền ngắn
Chuyền dài
Tạt bóng
Giữ bóng
Rê bóng
Cắt bóng
Tầm nhìn
Tranh bóng
Xoạc bóng
Kèm người
Quyết đoán
TM đổ người
TM bắt bóng
TM phát bóng
TM phản xạ
TM chọn vị trí
Chỉ số
Perf. Consistency
Attact 3 Defend 1
83
85
85
84
84
84
84
84
84
78
65
68
68
65
59
65
59
17
Positions Calculator

Grade 1 Price Chart From Korea Server (Last 31 day)

Chỉ số Thẻ Korea Thai Vietnam Singapore Indonesia
89
410,200,000 - - - -
90
930,400,000 - - - -
91
1,860,800,000 - - - -
92
4,132,800,000 - - - -
94
8,265,600,000 - - - -
96
20,321,600,000 - - - -
98
61,296,000,000 - - - -
101
122,592,000,000 - - - -
104
245,184,000,000 - - - -
108
540,345,800,000 - - - -

*Korea Server Update at about 11 hours ago

Reviews 1on1 Manager
Latest Reviews3
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Latest Reviews - Rank 1on13
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Latest Reviews - Rank Manager
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Pele Other Seasons Vị trí OVR
VS
cf89st88lw89
3.2B
cf 89
VS
cf84st83lw85rw85
410M
cf 84