Live Class

Samir Handanovič

GK79
Inter|Slovenia|14.7.1984(34)
Lương9193cm92kgTB
FO4 Player - Samir Handanovič
1
WorkrateMidMid
ReputationTop Class
  • Bay người80
  • Bắt bóng79
  • Phát bóng64
  • Phản xạ82
  • Tốc độ49
  • Chọn vị trí82