Live Class

Cristiano Ronaldo

ST84LW82
Juventus|Portugal|5.2.1985(34)
Lương16187cm83kgTB
FO4 Player - Cristiano Ronaldo
7
WorkrateHighLow
ReputationLegendary
 • Tốc độ83
 • Sút85
 • Chuyền74
 • Rê bóng81
 • Phòng thủ33
 • Thể lực72
  posnamefpovrsta
  ST199390
  LW199188
  ST189190
  ST168481
  LM168380