Team Of The Year 2018

Cristiano Ronaldo

LW91ST91
Real Madrid|Portugal|
Lương19|185cm|80kg|TB|
FO4 Player - Cristiano Ronaldo
 • Tốc độ92
 • Sút92
 • Chuyền87
 • Rê bóng90
 • Phòng thủ47
 • Thể lực84
  posnamefpovrsta
  LW199188
  LM168380
  LW158385