Live Class

De Gea

GK82
Manchester United|Spain|7.11.1990(28)
Lương11193cm76kgNhỏ
FO4 Player - De Gea
1
WorkrateMidMid
ReputationWorld Class
 • Bay người83
 • Bắt bóng78
 • Phát bóng80
 • Phản xạ86
 • Tốc độ53
 • Chọn vị trí81
  posnamefpovrsta
  GK
  FO4 Player - De GeaDe Gea
  GK90
  159046
  GK
  FO4 Player - De GeaDe Gea
  GK89
  158946
  GK
  FO4 Player - De GeaDe Gea
  GK81
  128131
  GK
  FO4 Player - De GeaDe Gea
  GK82
  118241
  GK
  FO4 Player - De GeaDe Gea
  GK82
  118246