Team Of The Year 2018

De Gea

GK89
Manchester United|Spain|
Lương15|193cm|76kg|Nhỏ|
FO4 Player - De Gea
 • Bay người93
 • Bắt bóng89
 • Phát bóng86
 • Phản xạ86
 • Tốc độ58
 • Chọn vị trí88
  posnamefpovrsta
  GK
  FO4 Player - De GeaDe Gea
  GK89
  158946
  GK
  FO4 Player - De GeaDe Gea
  GK81
  128131
  GK
  FO4 Player - De GeaDe Gea
  GK82
  118239