Team Of The Year 2018

Luka Modric

CM90CDM87
Real Madrid|Croatia|
Lương18|174cm|65kg|Nhỏ|
FO4 Player - Luka Modric
 • Tốc độ79
 • Sút81
 • Chuyền90
 • Rê bóng89
 • Phòng thủ82
 • Thể lực80
  posnamefpovrsta
  CM
  FO4 Player - L. ModrićL. Modrić
  CM90CDM87
  189089
  CM
  FO4 Player - L. ModrićL. Modrić
  CM80CDM75
  128076
  CM
  FO4 Player - L. ModrićL. Modrić
  CM67CDM55
  76761