Tournament Best

Luka Modrić

CM89CDM83
Tournament Best|Croatia|9.9.1985(33)
Lương17174cm65kgTB
FO4 Player - Luka Modrić
10
WorkrateHighMid
ReputationWorld Class
 • Tốc độ71
 • Sút76
 • Chuyền89
 • Rê bóng91
 • Phòng thủ75
 • Thể lực67
  posnamefpovrsta
  CM
  FO4 Player - L. ModrićL. Modrić
  CM90CDM87
  189089
  CM
  FO4 Player - L. ModrićL. Modrić
  CM89CDM83
  178983
  CM
  FO4 Player - L. ModrićL. Modrić
  CM88CDM83
  168884
  CM
  FO4 Player - L. ModrićL. Modrić
  CM79CDM74
  127975
  CM
  FO4 Player - L. ModrićL. Modrić
  CM67CDM55
  76761