National Hero Debut

Oliver Kahn

GK91
NHD|Germany|
Lương15|188cm|90kg|Sức khỏe|
FO4 Player - Oliver Kahn
  • Bay người93
  • Bắt bóng85
  • Phát bóng72
  • Phản xạ96
  • Tốc độ47
  • Chọn vị trí93