National Hero Debut

Oliver Kahn

GK91
NHD|Germany|15.6.1969(49)
Lương15188cm90kgSức khỏe
FO4 Player - Oliver Kahn
1
ReputationWorld Class
  • Bay người93
  • Bắt bóng85
  • Phát bóng72
  • Phản xạ96
  • Tốc độ47
  • Chọn vị trí93