National Hero Debut

Oliver Kahn

GK91
NHD|Germany|15.6.1969(49)
Lương15188cm90kgSức khỏe
FO4 Player - Oliver Kahn
1
ReputationWorld Class
 • Bay người93
 • Bắt bóng85
 • Phát bóng72
 • Phản xạ96
 • Tốc độ47
 • Chọn vị trí93
  posnamefpovrsta
  GK159134
  GK138735