National Hero Debut

Mats Hummels

CB89
NHD|Germany|
Lương18|191cm|92kg|TB|
FO4 Player - Mats Hummels
 • Tốc độ71
 • Sút64
 • Chuyền78
 • Rê bóng75
 • Phòng thủ93
 • Thể lực82
  posnamefpovrsta
  CB188974
  CB117962