Team Of The Year 2018

Kevin De Bruyne

CAM89CM88RM89
Manchester City|Belgium|
Lương18|181cm|68kg|TB|
FO4 Player - Kevin De Bruyne
 • Tốc độ86
 • Sút88
 • Chuyền89
 • Rê bóng88
 • Phòng thủ65
 • Thể lực85
  posnamefpovrsta
  CAM
  FO4 Player - K. De BruyneK. De Bruyne
  CAM89CM88RM89
  188991
  CAM188792
  CAM
  FO4 Player - K. De BruyneK. De Bruyne
  CAM81CM79
  148182