National Hero Debut

Hristo Stoichkov

LW89ST88
NHD|Bulgaria|8.2.1966(53)
Lương18178cm73kgTB
FO4 Player - Hristo Stoichkov
8
WorkrateMidLow
ReputationLegendary
 • Tốc độ90
 • Sút91
 • Chuyền83
 • Rê bóng89
 • Phòng thủ51
 • Thể lực83
  posnamefpovrsta
  LW
  FO4 Player - H. StoichkovH. Stoichkov
  LW92ST92
  189284
  LW
  FO4 Player - H. StoichkovH. Stoichkov
  LW89ST88
  188979