National Hero Debut

Hristo Stoichkov

LW89ST88
NHD|Bulgaria|
Lương18|178cm|73kg|TB|
FO4 Player - Hristo Stoichkov
  • Tốc độ90
  • Sút91
  • Chuyền83
  • Rê bóng89
  • Phòng thủ51
  • Thể lực83