Live Class

Manuel Neuer

GK81
Bayern München|Germany|27.3.1986(33)
Lương11193cm92kgTB
FO4 Player - Manuel Neuer
1
WorkrateMidMid
ReputationLegendary
 • Bay người83
 • Bắt bóng81
 • Phát bóng83
 • Phản xạ81
 • Tốc độ54
 • Chọn vị trí81
  posnamefpovrsta
  GK169047
  GK158946
  GK158543
  GK118141