National Hero Debut

Michael Ballack

CM91CAM90CDM89
NHD|Germany|26.9.1976(42)
Lương20189cm80kgTB
FO4 Player - Michael Ballack
13
ReputationTop Class
 • Tốc độ81
 • Sút91
 • Chuyền89
 • Rê bóng87
 • Phòng thủ85
 • Thể lực88
  posnamefpovrsta
  CM
  FO4 Player - M. BallackM. Ballack
  CM91CAM90CDM89
  209194
  CM
  FO4 Player - M. BallackM. Ballack
  CM90CAM89CDM88
  189093