Tournament Best

Thibaut Courtois

GK87
Tournament Best|Belgium|11.5.1992(26)
Lương13199cm94kgNhỏ
FO4 Player - Thibaut Courtois
13
WorkrateMidMid
ReputationWorld Class
 • Bay người87
 • Bắt bóng92
 • Phát bóng73
 • Phản xạ89
 • Tốc độ52
 • Chọn vị trí88
  posnamefpovrsta
  GK138741
  GK138234
  GK97937