National Hero Debut

Ronaldo

ST91
NHD|Brazil|18.9.1976(42)
Lương20183cm78kgTB
FO4 Player - Ronaldo
9
WorkrateMidMid
ReputationLegendary
 • Tốc độ95
 • Sút92
 • Chuyền79
 • Rê bóng92
 • Phòng thủ43
 • Thể lực74
  posnamefpovrsta
  ST209179
  ST199384