Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập

Luka Modric

Ngày sinh 9.9.1985(31) Chiều cao 174cm Cân nặng/ 65Kg
Áo ngắn tay
4
5
cm78cdm73
Kỹ năng :
FIFAaddict.com
cm/78
  1. Đấu giải nàyGiải đấu
  2. Spain
  3. Liga BBVA
  4. VS
+1 LV.1 BN+0
Chỉ số
Positions Positions
Chỉ số st
69
r/lw
76
cf
75
r/lf
75
cam
78
r/lm
76
cm
78
cdm
73
r/lwb
71
r/lb
69
cb
64
sw
65
gk
17
Dứt điểm
Lực sút
Sút xoáy
Sút xa
Vô-lê
Đá phạt
Penalty
Đánh đầu
Chọn vị trí
Tốc độ
Tăng tốc
Khéo léo
Phản ứng
Nhảy
Thể lực
Sức mạnh
Thăng bằng
Chuyền ngắn
Chuyền dài
Tạt bóng
Giữ bóng
Rê bóng
Cắt bóng
Tầm nhìn
Tranh bóng
Xoạc bóng
Kèm người
Quyết đoán
TM đổ người
TM bắt bóng
TM phát bóng
TM phản xạ
TM chọn vị trí
Chỉ số
Perf. Consistency
Attact 3 Defend 2
69
76
76
75
75
75
78
76
76
78
73
71
71
69
64
69
65
17
Positions Calculator

Grade 1 Price Chart From Korea Server (Last 31 day)

Chỉ số Thẻ Korea Thai Vietnam Singapore Indonesia
83
1,940,000 201,000 280,000 159,000 199,000
84
5,600,000 520,000 640,000 670,000 510,000
85
13,400,000 1,510,000 1,270,000 1,740,000 1,390,000
86
42,100,000 3,770,000 3,090,000 6,300,000 3,850,000
88
91,400,000 11,300,000 7,500,000 21,600,000 10,200,000
90
266,100,000 32,700,000 18,400,000 50,800,000 22,000,000
92
958,900,000 56,100,000 43,700,000 292,600,000 214,000,000
95
2,700,600,000 90,300,000 122,500,000 672,800,000 672,800,000
98
5,700,200,000 135,400,000 281,700,000 1,547,400,000 1,547,400,000
102
13,157,800,000 203,100,000 647,900,000 3,558,900,000 3,558,900,000

*Korea Server Update at about 7 hours ago

Reviews 1on1 Manager
Latest Reviews2
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Latest Reviews - Rank 1on11
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Latest Reviews - Rank Manager1
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Luka Modric Other Seasons Vị trí OVR
VS
cm81cdm76
84.9M
cm 81
VS
cm79cdm75
27.3M
cm 79
VS
cm78cdm73
1.9M
cm 78
VS
cm78cam78lm78rm78
52.7M
cm 78
VS
cam76cm74lm75rm75
20.2M
cam 76
VS
cm75cam75
2.3M
cm 75
VS
cam75cm73lm75rm75
16.2M
cam 75
VS
cam72cm70lm71rm71
950K
cam 72
VS
cm71cam73lm71rm71
1M
cm 71
VS
cam71cm69lm71rm71
980K
cam 71
- Show All 10 Seasons - - Show Only Best 3 Seasons -