Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập

Tìm chi tiết

Tìm kiếm cầu thủ Giải đấu Barclays Premier League

Tiết
Giá thấpcao caothấp
Vị trí Chỉ số Dứt điểm Tốc độ Sức mạnh Rê bóng Thể lực
cf 85 85 83 83 93 81 93400000
VS
st 85 90 83 87 83 85 69400000
cm 84 80 86 88 80 88 352100000
cb 84 55 82 91 61 88
VS
cb 83 36 72 89 51 85 36600000
VS
cm83cdm78
189M
cm 83 82 80 85 86 83 188800000
VS
st 82 85 80 84 82 83 34800000
VS
cm82rm83lm83cam83
272M
cm 82 80 83 82 83 93 271600000
VS
lb82rb82
195M
lb 82 75 80 85 73 83 195300000
VS
cm82cam84
cm 82 80 79 76 88 77
cm 82 84 72 90 68 88
st 81 87 81 83 79 77 30900000
VS
st81cf80rf80
217M
st 81 84 81 81 80 87 217200000 40000000
gk 81 16 61 66 12 63 9400000 15000000
VS
cf81lm80rw81
14.7M
cf 81 83 78 78 87 80 14700000 28000000
VS
lm81lw81cam80cf79
lm 81 76 82 70 87 82
VS
cm 81 80 74 72 83 80
st 81 85 83 77 83 75 18600000
VS
cam81lm80lw81cf80
20M
cam 81 75 80 59 83 65 20000000
rb 81 55 73 82 62 84 31500000
VS
cm81cdm77rw79
17M
cm 81 76 74 67 82 91 17000000
VS
cm80rm78cdm75lm78
147M
cm 80 78 77 78 77 85 147100000 56000000
VS
rw80lw80rf79lf79
8.8M
rw 80 76 83 68 84 74 8800000 64000000
gk 80 7 55 66 8 57 112400000 16500000
st 80 84 86 70 79 77 127600000 179000000
st 80 85 73 82 80 78 280200000 34000000
st 80 85 79 72 81 75 10100000 14400000
VS
cm80cam79rm77
16.7M
cm 80 66 66 61 71 82 16700000 11000000
VS
cam 80 76 76 75 85 80 14300000 33000000
st 80 85 72 83 72 71 11500000 13700000
VS
rm80cam80lm80
21.7M
rm 80 76 77 73 85 74 21700000 21000000
VS
rb 80 66 75 73 63 83
VS
cm80cdm79cam78
47M
cm 80 64 73 67 68 83 47000000
cb 80 37 67 82 41 70 18900000
VS
st80cf80lw79
20M
st 80 84 82 81 81 89 20100000
cb 80 65 80 89 68 71 63900000
cb 80 38 81 72 62 76 20700000
gk 80 11 44 59 12 34 40300000
VS
gk80
22.9M
gk 80 11 46 63 11 21 22900000
st 79 83 83 82 75 80 13200000 106000000
st 79 81 80 82 81 72 2950000 33000000
VS
st79cf77rw77rm76
96.5M
st 79 82 78 80 75 87 96500000 11500000
gk 79 10 57 66 9 51 1150000 9000000
st 79 80 78 85 76 75 250500000 18000000
cm 79 73 75 74 66 82 141000000 72000000
VS
cm79cdm76cam78cb72
152M
cm 79 58 77 78 79 80 152200000 19300000
cb 79 40 72 83 46 76 149600000 93400000
VS
cm79cam79rm78
3.5M
cm 79 66 79 70 83 79 3500000 11900000
gk 79 8 53 36 8 34 9700000 9700000
VS
cam 79 82 76 67 81 73 16000000 10000000
VS
cm79cdm74rw75
9.9M
cm 79 66 72 62 79 85 9900000 10000000
VS
cdm 79 70 72 81 72 83
VS
cdm79lb79rb79cm73
cdm 79 59 76 80 70 86
cb 79 38 67 83 52 77 16300000
VS
lm79rb61
21.3M
lm 79 73 83 50 83 80 21300000
lb 79 57 77 65 79 83 17600000
rm 79 65 84 72 84 79 17200000
VS
cm79cdm77rm77
20.5M
cm 79 74 72 79 73 89 20500000
cb 79 27 71 79 57 75 23400000
cam 79 63 74 68 83 67 22700000
st 79 83 82 72 79 77 23100000
gk 78 8 52 76 7 46 1370000 4000000
VS
rwb78rb78rm75cdm76
117M
rwb 78 51 85 78 76 80 117200000 89500000
VS
cam 78 70 71 52 85 64 90300000 7900000
cb 78 30 65 78 40 69 3790000 2600000
st 78 82 73 80 72 73 87300000 13900000
st 78 83 63 85 78 72 8700000 3000000 3180000 4700000 5400000
VS
cm 78 74 69 70 66 80 55000000 8000000
VS
st78cf78lw77lf78
3M
st 78 78 78 79 80 82 3020000 23500000
st 78 79 78 71 83 78 2470000 3200000
cm 78 67 64 73 77 76 4940000 2200000
cb 78 32 74 78 61 72 10300000 13700000
VS
lm78cam79
10.2M
lm 78 80 73 64 82 70 10200000 5620000
gk 78 11 35 63 10 29
VS
cam78lw77
1.2M
cam 78 67 67 67 82 72 1210000 197000 100000 226000 105000
VS
cm78cam78lm78rm78
75.3M
cm 78 74 78 70 84 76 75300000 5500000
st 78 80 75 79 76 75 7700000 3300000
VS
rm78cam77
7.4M
rm 78 66 79 64 83 84 7400000 3800000
lm 78 73 77 68 85 80 9500000 7900000
lw 78 80 80 70 86 77 8000000 12000000
VS
lw78rw78cam77
3.9M
lw 78 77 78 67 83 79 3880000 3000000
VS
cam78lw77cm74
10.7M
cam 78 76 78 66 80 75 10700000 15000000
cb 78 37 75 80 58 67 23600000 40000000
cb 78 53 77 80 33 71 6800000
VS
gk78
3.8M
gk 78 11 46 54 11 21 3810000 6200000
VS
gk78
11.9M
gk 78 11 46 54 11 21 11900000 14900000
cb 78 59 63 84 43 75 18200000
rb 78 47 71 77 71 83 20700000
VS
cm78cdm78
10.9M
cm 78 62 56 69 72 87 10900000
cm 78 77 79 73 79 85 16300000
VS
lm78st74rw78rm78
20M
lm 78 77 90 57 83 74 20000000
cb 78 60 70 81 49 75 17800000
VS
cdm78cm80cb74
20.9M
cdm 78 68 80 78 81 82 20900000
rb 78 57 80 75 76 83 21800000
VS
lm77cam76rm77cm71
71M
lm 77 67 73 64 83 76 71000000 11000000
gk 77 8 51 75 7 45 800000 7700000
cam 77 81 74 75 72 82 192900000 15200000
VS
rm 77 76 82 75 80 80 930000 13700000
VS
cb 77 31 69 78 52 72 191800000 33300000
VS
cf 77 76 73 63 76 68 101000000 1860000