มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-01-17
2017-01-15
2017-01-13
2017-01-12
2017-01-11
2017-01-10
2016-12-29

รายการที่เปิดไปล่าสุด