มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-09-20
2017-09-19
2017-09-17
2017-09-16
2017-09-15
2017-09-13
2017-09-12
2017-09-09

รายการที่เปิดไปล่าสุด