มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-03
2018-01-01

รายการที่เปิดไปล่าสุด