มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-09-22
2017-09-17
2017-09-15
2017-09-14
2017-09-12
2017-09-03

รายการที่เปิดไปล่าสุด