มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-09-17
2017-09-11
2017-09-10
2017-09-09
2017-09-04
2017-09-03
2017-09-02

รายการที่เปิดไปล่าสุด