มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-11-20
2017-11-19
2017-11-18
2017-11-17
2017-11-16
2017-11-15
2017-11-14
2017-11-13

รายการที่เปิดไปล่าสุด