มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2018-01-20
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13

รายการที่เปิดไปล่าสุด