มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2018-01-16
2018-01-15
2018-01-08
2018-01-05
2018-01-04
2017-12-31
2017-12-25
2017-12-21
2017-12-19

รายการที่เปิดไปล่าสุด